Zásady ochrany osobných údajov

Napriek tomu, že väčšina našich webových stránok je dostupných bez toho, aby ste museli odovzdávať svoje osobné údaje, môže sa stať, že budeme musieť zhromažďovať určité informácie od vás. Tento dokument podrobne opisuje, ako sa s týmito informáciami zaobchádza a aké opatrenia sme prijali na ich bezpečnosť.

V prípade, že sa rozhodnete poskytnúť nám svoje osobné údaje, uistite sa, že budeme v rámci svojich právnych povinností spravovať tieto informácie v súlade s týmto vysvetlením ochrany osobných údajov a platnými právnymi predpismi na ochranu údajov.

Aké osobné údaje zbierame

Na našej webovej stránke môžeme zhromažďovať nasledujúce typy osobných údajov:

  • Meno a priezvisko
  • Emailová adresa
  • Telefónne číslo
  • Adresa

Získavame tieto informácie od vás iba v prípade, že sa rozhodnete dobrovoľne poskytnúť nám ich prostredníctvom kontaktného formulára alebo pri vytváraní účtu.

Ako používame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje používame pre nasledovné účely:

  • Komunikácia s vami a poskytovanie informácií, ktoré ste požiadali
  • Spracovanie a vybavenie vašich objednávok alebo žiadostí
  • Poskytnutie personalizovanej obsahovej skúsenosti na našej webovej stránke
  • Poskytovanie informácií o nových produktoch, akciách alebo aktualizáciách, na ktoré by ste mohli mať záujem

Ako chránime vaše osobné údaje

Veľmi dôležité je splnenie záväzkov zabezpečenia vašich osobných údajov. Pri spracovaní a uchovávaní vašich údajov uplatňujeme primerané fyzické, elektronické a organizačné opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom, zmenou, únikom a zničením údajov.

Ihneď vykonávame všetky potrebné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov zo strany tretích strán. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nepredávame, nedeľme a neprenajímame žiadnym tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu, okrem prípadov uvedených v tomto vysvetlení ochrany osobných údajov.